آراد برندینگ
خانه / سنگ / مشاوره خرید جواهرات سنگ دار

مشاوره خرید جواهرات سنگ دار

مشاوره گرفتن قبل از خرید جواهرات سنگ دار امر بسیار مهمی می باشد.
با توجه به ساختار درونی سنگ ها، اکثر گوهر های قیمتی نسبت به تغییرات محیط حساس می باشند. اگر گوهر ها به صورت غیر حرفه ای تراش بخورند ترک های ریز میکروسکوپی در سطح آن ها ایجاد می شود، که این ترک ها به مرور زمان باعث تخریب یا شکست آن گوهر می شوند. با هم گوشه ای از خواص مکانیکی سنگ ها را بررسی می کنیم:

وزن مخصوص
وزن مخصوص یک گوهر نشان دهنده ی چگالی آن است که از طریق تقسیم وزن سنگ در هوا به وزن آن در آب، اندازه گیری و محاسبه می شود. در نتیجه وزن مخصوص زیاد در یک گوهر بیان کننده سنگینی آن است. مثلا یک تکه مکعبی شکل کوچک از پیریت با وزن مخصوص ۵٫۲۰ از یک تکه فلوریت بزرگتر با وززن مخصوص ۳٫۱۸ سنگین تر به نظر رسیده و یاقوت با وزن مخصوص ۴ از یک تکه زمرد هک سایز خود با وزن مخصوص ۲٫۷۱ سنگین تر است.

مشاوره خرید جواهرات سنگ دار

رخ و شکست (خاصیت شکست ورقه ای)
گوهر سنگ ها به دو شیوه از یکدیگر گسسته می شوند. یا از سطح رخ بلور (خط جدایش) در مسیری مشخص از بلور خود جدا می شود یا اینکه شکسته می شود. هر دو شیوه به ساختار اتمی درون سنگ وابسته است. سنگ هایی که از سطح رخ خود مستعد جدا شدن هستند در محل اتصال ضعیف پیوند مولکولی خود تکه می شوند. سطح رخ معمولا موازی، عمود یا مایل بر سطح بلور می باشد که همواره با ساختار اتمی بلور ها ارتباط مستقیم دارد. گوهر سنگ ها یک یا چند رخ را نشان می دهند. رخ کامل، رخ آشکار و رخ پنهان، سنگ های الماس، توپاز، فلوریت، اسپدومن، کلیست و بلور نمک دارای رخ کامل هستند. وقتی یک گوهر سنگ در جهت نا مربوط به ساختار اتمی خود، بشکنددچار ترک یا رخ ناجور می گردد. که عموما این سطوح، اشکال نامعمول داشته و هر یک نام نام مخصوص به خود دارد.

شکست صدفی
 در اکثر گوهر ها عمومیت دارد و نام آن تداعی کننده شکست سطح در صدف است.

مطلب پیشنهادی

فروش سنگ ورقه ای برشی

سنگ های ورقه ای استخراج شده ازمعادن به شکل قواره بزرگ با ضخامت متغیر، به واحدهای سنگبری حمل می شود.

دیدگاهتان را بنویسید